top of page

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Od 2019 roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Uczniowie mają nie tylko możliwość rozwijania talentów i zainteresowań informatycznych, ale również sprawdzenia swoich umiejętności podczas regionalnych oraz ogólnopolskich zawodów w programowaniu zespołowym.

W ramach realizacji projektu uczniowie klas 4-7 uczestniczą w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, w formie koła informatycznego. Co roku zmienia się nieco profil tych zajęć. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie uczą się programowania i robotyki.

Granty realizowane są w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

bottom of page