top of page

Edukacja przyrodnicza i matematyczna

Dwujęzyczna Edukacja w Zakresie Przyrody i Matematyki to innowacyjny autorski projekt realizowany w Warsaw Bilingual School od września 2009 r. Celem projektu jest dwujęzyczna nauka przyrody i matematyki, z wykorzystaniem różnorodny metod oraz sposobów nauczania. Oprócz tradycyjne lekcji opierających się na treściach zawartych w podręcznikach, wykorzystujemy zajęcia polegające na eksperymentach (Young Scientist) oraz zajęcia interdyscyplinarne, łączące treści przyrodnicze z matematycznymi czy historycznymi. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli dwujęzycznych nauczania wczesnoszkolnego (w klasach 1-3) oraz nauczycieli matematyki i przyrody (w klasach 4-8). We wszystkich klasach zajęcia prowadzi również native, specjalista w dziedzinie przyrody.

Edukacja przyrodnicza i matematyczna. Make World
Edukacja przyrodnicza i matematyczna. Make World
Edukacja przyrodnicza i matematyczna. Make World
Edukacja przyrodnicza i matematyczna. Make World
bottom of page