top of page

Zadaniem naszej szkoły jest przygotowanie dzieci do życia w wielojęzycznym i zróżnicowanym kulturowo świecie. Dlatego uczymy i wychowujemy dwujęzycznie, dbając o najwyższy poziom kształcenia oraz wszechstronny rozwój uczniów.

 

Tęczowy Ogród powstał w 2001 r. jako pierwsze niepubliczne przedszkole językowe w Warszawie. Od chwili powstania charakteryzował się wysoką jakością nauczania, którą potwierdzają zarówno zadowoleni klienci, jak i zdobyte nagrody. W latach 2004, 2009 oraz 2014 otrzymaliśmy międzynarodowy certyfikat European Language Label dla nowych inicjatyw w nauczaniu języków obcych, przyznany przez Unię Europejską.

 

Z myślą o dalszej edukacji naszych przedszkolaków stworzyliśmy na Mokotowie, w budynku przy ul. Miłobędzkiej 14, Dwujęzyczną Szkołę Podstawową „Tęczowy Ogród". 

 

Mając na uwadze potrzeby naszych wychowanków, nieustannie rozwijamy się dążąc do podwyższenia poziomu kształcenia. We wrześniu 2014 r. zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy szkoły na - Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 77Motywacją do zmian była potrzeba oddania charakteru szkoły, podkreślenia jej dwujęzyczności i wieloletniej obecności na rynku warszawskim.

 

Na przełomie roku 2014/2015 zapadła decyzja o przeniesieniu szkoły do większego i bardziej nowoczesnego budynku. Jest to kolejny krok na drodze do podwyższania standardów i jakości kształcenia w naszej szkole. Nowy budynek szkoły, usytuowany we Włochach przy ul. Radarowej 6, da naszym uczniom jeszcze więcej możliwości oraz szans rozwoju. 

26 maja 2017 r., po wieloletnich poszukiwaniach właściwego dla szkoły patrona, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Profesora Władysława Bartoszewskiego.

 

Nasze dzieci edukujemy i wychowujemy w obu językach, zarówno polskim, jak i angielskim. Nasz autorski program nauczania łączy na zasadzie synergii polską podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej z brytyjskim programem nauczania. Dzieci uczą się, iż te same treści można przekazać w różny sposób, w dwóch różnych systemach językowych. Dążymy również do rozwijania kompetencji komunikatywnych uczniów na poziomie dwujęzyczności funkcjonalnej, tzn. rozwijanie zdolności do swobodnego posługiwania się zarówno językiem polskim, jak i językiem angielskim na co dzień.

Historia

bottom of page