top of page

Władysław Bartoszewski był autorem ok. 1,5 tys. artykułów i ok. 40 książek, m.in.:

  • "1859 dni Warszawy" (1974),

  • "Los Żydów Warszawy 1939-1943. W czterdziestą rocznicę powstania w getcie warszawskim" (1983),

  • "Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego" (1984, 1989, 2004, 2008),

  • "Jesień nadziei: warto być przyzwoitym" (1984, 1986);

  • "Środowisko naturalne. Korzenie" (2010),

  • "Kropla drąży skałę? Co mówiłem do Niemców i o Niemcach przez ponad pół wieku" (2011).

 

Władysław Bartoszewski był laureatem wielu nagród, odznaczeń i wyróżnień, m.in.: Orderu Orła Białego, Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi RFN, papieskiego Orderu św. Grzegorza Wielkiego, Krzyża Wielkiego Zakonu Rycerskiego i Szpitalnego św. Łazarza z Jerozolimy. Otrzymał tytuł doktor honoris causa m.in.: Uniwersytetów Warszawskiego i Hajfy oraz Hebrew College w Baltimore. Był honorowym obywatelem m.in.: Warszawy, Wrocławia i Gdańska.

Nasz Patron

Profesor Władysław Bartoszewski

Więzień obozu w Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego. Po wojnie: pisarz, publicysta, działacz społeczny i polityk.

Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 r. w Warszawie.  W wieku ośmiu lat rozpoczął naukę w prywatnym katolickim Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki. Edukację kontynuowała w Liceum Towarzystwa Wychowawczo - Oświatowego, gdzie w maju 1939 roku zdał maturę.

We wrześniu 1940 r. Władysław Bartoszewski został aresztowany podczas łapanki i wywieziony do Auschwitz, gdzie z numerem obozowym 4427 był więziony do kwietnia 1941 r.

 

W latach 1941-44 studiował polonistykę na tajnym Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W 1944 r. brał udział w Powstaniu Warszawskim - był adiutantem dowódcy placówki informacyjno-radiowej "Anna" i redaktorem naczelnym czasopisma "Wiadomości z Miasta i Wiadomości Radiowe".

Władysław Bartoszewski

(1922 - 2015)

W oczach przyjaciół był postacią barwną i nietuzinkową. W wielu opowieściach powtarzały się zachwyty nad jego witalnością i energią, optymizmem, encyklopedyczną pamięcią, doświadczeniem. Stałym elementem opowieści o Bartoszewskim było to, że mówił on bardzo szybko i bardzo długo.

Profesor Władysław Bartoszewski zmarł 24 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Hymn Warsaw Bilingual School - chór szkolny
00:0000:00
bottom of page