top of page

Władysław Bartoszewski wielką wagę przykładał do przyzwoitości we wszystkich dziedzinach życia. Biorąc przykład z Patrona, staramy się aby przewodnią ideą działania naszej szkoły, w każdym aspekcie jej funkcjonowania, była właśnie PRZYZWOITOŚĆ.

 

Proces nauczania

W pierwszej kolejności powinniśmy jako społeczność szkolna  być uczciwi i odpowiedzialni względem innych oraz samych siebie. Jako społeczność szkolna staramy się brać odpowiedzialność za nauczanie realizowane w naszej szkole.

Każde dziecko zaczynając naukę w szkole rozpoczyna proces, którego jest podmiotem. Powinno mieć świadomość, że ma obowiązki zarówno wobec siebie, jak i całego świata. Ma obowiązek wykorzystania swoich zdolności i możliwości w celu dążenia do ciągłego rozwoju.

Każde dziecko jest odpowiedzialne za własne nauczanie: samo się stara, przygotowuje się do zajęć, nie ściąga, współpracuje z innymi. Powinno mieć świadomość, że im więcej się nauczy, im więcej będzie potrafiło, tym większy będzie mogło mieć wpływ na otaczającą je rzeczywistość, na społeczność, w której funkcjonuje i na własną przyszłość.

Zależy nam na tym, aby rodzice mieli świadomość, jak wygląda proces nauczania i współpracowali zarówno ze szkołą, jak i dzieckiem. Wspierali, aby uzyskać efekt synergii.

Nasi uczniowie potrafią pracować w dwóch językach, uczą się matematyki, biologii, czy historii po polsku i po angielsku, a wiedza zdobyta w jednym języku procentuje w drugim.

​Potwierdzeniem skuteczności naszego sposobu edukacji jest otrzymana czterokrotnie przez nasze placówki europejska nagroda dla najbardziej kreatywnych inicjatyw w nauczaniu języków obcych - European Language Label. Jesteśmy jedyną placówką w Polsce, która może się pochwalić takimi osiągnięciami na polu edukacji w językach obcych.

 

Kontakty międzyludzkie

Społeczność szkolna kieruje się zasadami współpracy, empatii i szeroko pojętej kultury. Proszę, dziękuję i przepraszam to dla nas słowa codziennego użytku. Porozumiewamy się bez krzyku i agresji. Odnosimy się do siebie z szacunkiem i życzliwością.

Jesteśmy szkołą wielokulturową i wielojęzyczną. Zaszczepiamy w naszych uczniach ciekawość świata i otwartości na innych ludzi, na różne kody językowe, religie, czy narodowości. Szanujemy i kultywujemy polskie tradycje, równocześnie poznając tradycje i religie innych narodów oraz grup etnicznych.

Akceptujemy różnorodność. Uczymy się poznawania samych siebie i innych ludzi, dostrzegania różnic między nami, wyrażania emocji, rozwiązywania konfliktów, nawiązywania przyjaźni, radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Rozmawiamy o przyjaźni, szacunku, różnorodności, akceptacji oraz rozważamy zagrożenia związane ze stereotypami, dyskryminacją i mową nienawiści. Pokazujemy jak walczyć z wykluczeniem na tle rasowym, religijnym, społecznym oraz jak przeciwdziałać nietolerancji, przemocy, odrzuceniu i hejtowi.

Po śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zorganizowaliśmy w szkole spotkanie z Mecenasem Jackiem Taylorem, który wyjaśniał uczniom, co się wydarzyło. Dzieci znały fakty, ale zupełnie nie potrafiły ich umiejscowić w znanej sobie rzeczywistości.  Rozmawialiśmy również o takich zjawiskach, jak „hejt”, czy „fake newsy” oraz innych zagrożeniach czyhających w internecie.

Rozumiemy, że ludzie mają różne upodobania, charaktery i potrzeby. Nie staramy się zmieniać nikogo na siłę, przy zachowaniu granic wyznaczonych Regulaminem Szkoły.

W przypadku I klasy będą to zajęcia Przyjaciel Zippy’ego i edukacja społeczna.

Pomoc potrzebującym

Wykorzystujemy swoje umiejętności i możliwości dla dobra ogółu. Uczymy dzieci dostrzegania problemów i potrzeb innych ludzi.

Szkolny Klub Wolontariatu rozwija empatię i wrażliwość oraz inspiruje do wspólnego działania na rzecz potrzebujących. Nasi wolontariusze swój wolny czas i energię poświęcają na planowanie, organizację i koordynację akcji charytatywnych na terenie szkoły. Aktywizują całą społeczność szkolną do pomocy potrzebującym.

Zachęcamy naszych uczniów do brania udziału w akcjach wspomagających potrzebujących.

 

Dbałość o środowisko

Społeczność naszej szkoły wie jak ważne jest zachowanie w dobrej kondycji całej naszej planety, a szczególnie najbliższego otaczającego nas świata. Uczestnicząc w projektach ekologiczno-przyrodniczych o zasięgu ogólnopolskim oraz światowym, uwrażliwiamy dzieci na problemy związane z ekologią i ochroną środowiska. Organizując co roku Marsz Ginących Gatunków, nagłaśniamy problem ochrony zagrożonych gatunków.

Staramy się na poziomie naszej szkoły pamiętać o szeroko pojętej ekologii.

  • Nie marnujemy żywności. Przygotowujemy pożywne i zdrowe posiłki, bazujące na ekologicznych produktach z wyselekcjonowanych upraw. Unikamy śmieciowego jedzenia.

  • Staramy się nie używać jednorazowych plastikowych opakowań i kubków. Wodę dostępną w szkole pijemy z bidonów, które dzieci otrzymały na rozpoczęciu roku szkolnego.

  • Oszczędzamy energię. Zainstalowaliśmy w szkole wydajną wentylację mechaniczną z systemem odzyskiwania ciepła, która gwarantuje wysoką jakość powietrza oraz daje możliwość oszczędności kosztów ogrzewania. Pilnujemy wyłączania światła oraz nieużywanego sprzętu elektrycznego.

  • Dbamy o sprzęt i wyposażenie szkoły. Pilnujemy, aby dzieci nie niszczyły książek, mebli, sprzętu komputerowego.

 

Przyzwoitość w życiu społecznym

Uczymy dzieci jak być świadomymi klientami i obywatelami.

Rozwijajmy zagadnienia z zakresu inteligencji finansowej: świadome posługiwanie się pieniędzmi, tworzenie i zarządzanie budżetem, rozumienie procesu obiegu pieniędzy.

Kładziemy nacisk na edukację społeczną i obywatelską. Samorząd Uczniowski daje uczniom możliwość poznania idei samorządności i demokracji oraz pozwala na kreowanie szkolnej rzeczywistości. Rada Samorządu inicjuje organizację różnych wydarzeń i konkursów szkolnych oraz koordynuje organizację corocznego Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego.

Wspólnie zastanawiamy się jak powinno wyglądać życie społeczne i polityczne oraz co należy zrobić żeby świat był lepszy.

Spotykamy się z osobami, które starają się mieć wpływ na jakość i charakter naszego życia społecznego.

W grudniu 2021 odbyło się w naszej szkole spotkanie z Marianem Turskim, dziennikarzem, historykiem, działaczem społecznym, Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Możliwość osobistej rozmowy z naocznym świadkiem trudnych wojennych wydarzeń była dla uczniów nowym doświadczeniem, ale też i najlepszą lekcją historii.

 

Marian Turski opowiadał nam również o początkach swojej przyjaźni z naszym Patronem Władysławem Bartoszewskim oraz zwrócił uwagę uczniów na dwie najważniejsze zasady, które w swoim życiu stosował Profesor Bartoszewski: „jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie” oraz „prawda leży tam gdzie leży”.

 

Uczniowie naszej szkoły mieli w maju 2022 przyjemność spotkania ze  świadkiem historii Panią Anną Przedpełską–Trzeciakowską, uczestniczką Powstania Warszawskiego i żołnierzem AK. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wzruszających, pełnych ciepła i mądrości opowieści o czasach minionych, a tak bardzo ważnych. Pani Anna podkreślała trudność wyboru w sytuacji, kiedy przyzwoitość mogła oznaczać represje.

W roku 2022 obchodzimy Rok Władysława Bartoszewskiego. Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w działaniach temu poświęconych.

Od stycznia najmłodsi uczniowie naszej szkoły poznają losy Patrona, wsłuchując się w opowiadania, napisane specjalnie dla nich przez jedną z nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Grając w grę "Mali Powstańcy" poznają realia wojenne, w których żył młody Władysław Bartoszewski. Swoje wyobrażenia o Patronie przelali na papier, tworząc niebywałą galerię portretów.

Starsi uczniowie piszą listy do Władysława Bartoszewskiego, w których opowiadają o ważnych dla nich kwestiach, takich jak ekologia, nienawiść w życiu społecznym i politycznym, a nawet wydarzenia sportowe. W swoich listach uczniowie prosili również Profesora o radę.

Dzień urodzin Władysława Bartoszewskiego świętowaliśmy w szkole dzień wcześniej, w piątek 18 lutego.  Z anegdot o Profesorze wiemy, że był On wielbicielem słodyczy. Dlatego też na urodzinach nie mogło zabraknąć tortu. Były też quizy i konkursy wiedzy o Profesorze.

Nie zapominamy o cyklicznych wizytach na Warszawskich Powązkach. Zarówno z okazji urodzin jak i rocznicy śmierci, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego składają na grobie Patrona wiązanki i zapalają znicze.

Aktywności związane z obchodami Roku Władysława Bartoszewskiego w naszej szkole wciąż trwają.  Co tydzień na Facebooku skupiamy się na innej wypowiedzi Profesora. Tworzymy plansze z cytatami, umieszczamy je na tablicach w szkole oraz publikujemy w Internecie.

Jesienią tego roku wszystkie klasy będą miały możliwość uczestniczyć w specjalnych spacerach, podczas których w towarzystwie współpracowników i przyjaciół Władysława Bartoszewskiego będą poznawać miejsca i anegdoty związane z Profesorem.

Warsaw Bilingual School - szkoła przyzwoitości

bottom of page