top of page

Nauczyciele

W trosce o zapewnienie najlepszego wykształcenia naszym uczniom zatrudniamy nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych popartych certyfikatami i dyplomami studiów wyższych i studiów podyplomowych.

Stale podnoszą swoje kompetencje zawodowe.

 

W naszym zespole pracują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, edukacji językowej, nauczyciele przedmiotowi

i native.

 

Nasi nauczyciele to ludzie kreatywni. Posiadają pasję, którą "zarażają" swoich wychowanków. Są zawsze gotowi do nowych wyzwań w dziedzinie edukacji. Chętnie współpracują z Rodzicami, spotykają się z nimi, rozmawiają o swoich wychowankach. Są otwarci na rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą towarzyszyć codziennej edukacji ucznia.

 

Kochają dzieci, kochają swój zawód. Oni zostali powołani do pracy ze swoimi uczniami.

 

Dyrektor szkoły

Dorota Masiak

 

Specjaliści

 

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, którzy zapewniają fachową pomoc naszym uczniom:

 

Opieka psychologiczna - Psycholog monitoruje grupy, sygnalizuje problemy, spotyka się z rodzicami zgodnie z ich potrzebami. Prowadzi zajęcia we wszystkich klasach zgodnie z programem profilaktycznym szkoły.

Opieka pedagogiczna - pedagog pomaga uczniom w rozwiązywaniu problemów oraz wspiera rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu i poszerzaniu indywidualnych umiejętności, predyspozycji i talentów naszych uczniów. Pedagog prowadzi zajęcia zgodnie z programem profilaktyczno - wychowawczym szkoły.

 

Terapia pedagogiczna - indywidualne zajęcia dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi typu dysgrafia, dysleksja (zajęcia dodatkowo płatne).

 

Opieka logopedyczna - badania przesiewowe, terapia dla dzieci potrzebujących pomocy logopedy.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - zajęcia grupowe prowadzone przez nauczycieli.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - zajęcia grupowe w ramach pomocy pedagogiczno - psychologicznej

bottom of page