top of page

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski stanowi integralną część naszej szkoły i tworzą go wszyscy uczniowie. Nadaje on szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Co roku społeczność uczniowska, w demokratycznych wyborach, wyłania swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest:

 • zapoznanie dzieci z ideą samorządności i demokracji,

 • stworzenie możliwości kreowania szkolnej rzeczywistości,

 • inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,

 • stwarzanie możliwości zdobywania nowych umiejętności i cennych doświadczeń,

 • rozwijanie pasji i zainteresowań,

 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole.


Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 • Małgorzata Marszałek

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodniczący:         Tina M. - klasa 7B

Wiceprzewodniczący:  Stanisław W. - klasa 8A  i   Wiktoria P. - klasa 7B

Członkowie:

 • Amin Al-Z. - klasa 6A

 • Małgorzata D. - klasa 6A

 • Filip J. - klasa 8A

 • Maria J. - klasa 6A

 • Kalina K. - klasa 6A

 • Maja O. - klasa 7B

Aktualności

bottom of page