Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski stanowi integralną część naszej szkoły i tworzą go wszyscy uczniowie. Nadaje on szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Co roku społeczność uczniowska, w demokratycznych wyborach, wyłania swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest:

 • zapoznanie dzieci z ideą samorządności i demokracji,

 • stworzenie możliwości kreowania szkolnej rzeczywistości,

 • inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,

 • stwarzanie możliwości zdobywania nowych umiejętności i cennych doświadczeń,

 • rozwijanie pasji i zainteresowań,

 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole.


Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 • Anna Chomicz (pedagog)

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/21

 

 • Emir Al-Z. - klasa 7C

 • Jaromir G. - klasa 7B

 • Matylda S. – klasa 7A

 • Oliwia P. – klasa 7A

 • Jan B. - klasa 6A

 • Lena S. - klasa 5B

 • Stanisław T. - klasa 5B

 • Tina M. – klasa 5B

 • Wiktor W. - klasa 5B

 • Wiktoria P. – klasa 5B

 • Nella S. - klasa 4B

 • Małgorzata D. - klasa 4A

Aktualności