Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski stanowi integralną część naszej szkoły i tworzą go wszyscy uczniowie. Nadaje on szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Co roku społeczność uczniowska, w demokratycznych wyborach, wyłania swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest:

 • zapoznanie dzieci z ideą samorządności i demokracji,

 • stworzenie możliwości kreowania szkolnej rzeczywistości,

 • inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,

 • stwarzanie możliwości zdobywania nowych umiejętności i cennych doświadczeń,

 • rozwijanie pasji i zainteresowań,

 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole.


Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 • Małgorzata Marszałek

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodniczący:         Tina M. - klasa 6B

Wiceprzewodniczący:  Nella S. - klasa 5A  i   Dawid G. - klasa 8A

Członkowie:

 • Marynika N. - klasa 6B

 • Wiktoria P. - klasa 6B

 • Adam P. - klasa 4A

 • Oliwia P. - klasa 8A

 • Lena S. - klasa 6B

 • Stanisław T. - klasa 6B

 • Wiktor W. - klasa 6B

 • Michalina W. - klasa 6B

Aktualności