top of page

Szkolny Klub Wolantariatu

Szkolny Klub Wolontariatu powstał z myślą o uczniach klas 4-8, którzy swój wolny czas i energię chcą poświęcić na niesienie pomocy innym. Nasi wolontariusze planują, organizują i koordynują akcje charytatywne na terenie szkoły.

Celem działalności klubu jest:

  • zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

  • rozwijanie empatii, zrozumienia i wrażliwości,

  • inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,

  • stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności  i doświadczeń,

  • rozwijanie zainteresowań,

  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Opiekunem projektu: Andrzej Jędrysiak

Nasz profil na Facebooku - WBSchool.Klub.Wolontariatu

Aktualne działania Szkolnego Klubu Wolontariatu

bottom of page