top of page

Edukacja finansowa

Howard Gardner badający inteligencję finansową stwierdził, że szkoła i cała formalna edukacja, kształtuje tylko niewielki zakres umiejętności i typy inteligencji: logiczno-matematyczną i werbalną. Natomiast zupełnie zaniedbują pozostałe rodzaje inteligencji, których potem brakuje w dorosłym życiu.  Nasz program to uzupełnia.

 

Dwujęzyczny program  składa się z projektów, które dotyczą różnych dziedzin życia ekonomicznego i są realizowane we współpracy z różnymi partnerami.

Częścią naszego dwujęzycznego programu zarówno w przedszkolu, jak i w szkole jest Edukacja Finansowa. To nasz autorski program mający na celu rozwinięcie zrozumienia procesów ekonomicznych i umiejętności poruszania się w świecie ekonomii i finansów. Program ten jest realizowany zarówno po polsku, jak i po angielsku.

 

Inteligencja finansowa dotyczy umiejętności rozumienia świata ekonomii, czyli świadomego posługiwania się pieniędzmi, tworzenia i zarządzania budżetem, rozumienia procesu obiegu pieniędzy, bycia świadomym konsumentem, odpowiedzialności za świat wokół nas.

bottom of page