Raising Attainment using SOLE in Mathematics

(Podnoszenie umiejętności matematycznych przy użyciu metody SOLE)

Od listopada 2017 r. uczniowie Warsaw Bilingual School uczestniczą w europejskim programie edukacyjnym - Raising Attainment using SOLE in Mathematics (Podnoszenie umiejętności matematycznych przy użyciu metody SOLE), realizowanym w ramach programu Erasmus+.

Projekt realizowany jest przez trzy lata (do czerwca 2020 r.) w szesnastu wybranych szkołach podstawowych ze Szkocji, Hiszpanii oraz Polski. Koordynatorem projektu jest Departament Edukacji Rady Miejskiej Glasgow.

Projekt jest adresowany do nauczycieli szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 11-12 lat. Odnosi się do rozwój kluczowych umiejętności w nauczaniu i uczeniu się matematyki w celu poprawy poziomu wiedzy oraz podniesienia efektywności nauczania tego przedmiotu.

Projekt inspirowany jest ideami profesora Sugaty Mitry z University of Newcastle. Uważa on, że odpowiednio zmotywowane i ukierunkowane dzieci będą uczyć się samodzielnie. Wystarczy postawić przed nimi pytania, na które same będą chciały poznać odpowiedzi.  

Do nauki matematyki w szkole profesor Mitra proponuje nową metodologię pracy, opartą na technikach SOLE (Self Organised Learning Environment - środowisko umożliwiające samodzielne uczenie się). Uczniom stawia się "duże pytanie" a oni,  korzystając z nowych technologii, muszą zbadać zagadnienie i znaleźć odpowiedź na pytanie.

W każdym miesiącu nauczyciel realizujący projekt przeprowadza z wybrana klasą jedną lekcję metodą SOLE, a następnie opisuje ją i dokumentuje. Wyniki przeprowadzonych badań udostępniane są nauczycielom szkół współuczestniczących w projekcie.

Realizacja projektu

grupa podlegająca badaniu - klasa 5 i 6

nauczyciel realizujący projekt - Filip Klaus

koordynator projektu - Ewa Mach-Tomaszewska

certyfikat1-min.jpg
certyfikat-min.jpg

Tęczowy Ogród © 2018    Created by eMarketerka 

Wszystkie teksty, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy Tęczowy Ogród sp. z o.o.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Tęczowy Ogród sp. z o.o. jest zabronione.

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

22 848 04 35

Warszawa, ul. Radarowa 6