top of page

Global Partners Junior

To program wymiany międzynarodowej, który łączy młodzież w wieku 9 - 12 lat z rówieśnikami z całego świata. Program ten został opracowany przez New York City Global Partners, organizację non-profit, która łączącą urzędy miasta na całym świecie.

 

Uczniowie komunikują się w trybie online za pomocą oryginalnego programu nauczania i rozmawiają na tematy interesujące dla wszystkich kultur. Korzystając ze strony chronionej hasłem, młodzi ludzie przekazują wiadomości o swoich społecznościach i miastach, przygotowują projekty multimedialne i filmy wideo.

W projekcie biorą udział szkoły z  ponad 30 miast m.in.  Berlin, Bogota , Buenos Aires , Kopenhaga, Cuernavaca, Dublin, Glasgow , Hamburg, Ho Chi Minh , Hongkong, Johannesburg , Karaczi , Londynie , Melbourne, Meksyku , Moskwie , Bombaju , Nowy Jork, Paryż, Praga, Rio de Janeiro , Santiago , Sao Paulo , Szanghaj , Singapur , Sztokholm, Sydney , Tokio , Toronto , Vancouver i Warszawa.

 

Uczniowie korzystają z interakcji online i face -to -face , zdobywając cenny obraz światowych metropolii, jednocześnie rozwijając wrażliwość kulturową.

 

Nauczanie oparte na komunikacja on-line wzmacnia umiejętności krytycznego myślenia, a także uwypukla takie edukacyjne wartości jak:

  • globalną świadomość: ciekawość świata i szacunek dla różnic kulturowych,

  • lokalną dumę, czyli poczucie wspólnoty i umiejętność bycia ambasadorem swojego miasta,

  • znajomość technologii poprzez efektywne wykorzystanie podstawowych aplikacji komputerowych, w tym edytorów tekstu oraz programów prezentacyjnych, przeglądarek internetowych i społecznych platform medialnych,

  • pracę zespołowa czyli umiejętność planowania pracy grupowej prowadzącej do osiągnięcia konkretnych celów.

bottom of page