top of page

Smok Mądragon Daje Radę

Projekt jest adresowany do uczniów z klas 1-3. Przygotowany został w konwencji bajkowo - fantastycznej. Uczniowie będą uczyć się i poznawać podstawowe zasady bezpieczeństwa.

 

W trakcie trwania projektu Smok Mądragon będzie:

  • przekazywał uczniom wiedzę o bezpiecznym stylu życia,

  • uczył właściwej oceny różnorakich sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu i zdrowiu

  • uczył odpowiedniego reagowania na rozpoznane zagrożenie.

 

W ramach projektu dzieci czeka wiele atrakcji:

  • mądraszkowe zabawy,

  • spotkania z przedstawicielami slużb specjalnych,

  • piosenki, łamigłówki i zagadki.

 

Wszystko w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych dzieci z klas 1- 3.

bottom of page