top of page

Wiślana Szkoła

Wiślana Szkoła to pilotażowy program edukacji ekologicznej na temat rzeki Wisły, autorstwa Fundacji Nasza Ziemia, skierowany do placówek edukacyjnych - przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu miasta stołecznego Warszawy. Idea programu oparta była na zainteresowaniu dzieci warszawskim odcinkiem Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony rzeki, a także zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami.

 

Nasza szkoła w 2012 roku przystąpiła do części konkursowej programu i otrzymała wyróżnienie w postaci certyfikatu „Wiślanej szkoły”.

bottom of page