top of page

Comenius

Comenius 2009-2011

When the expression and creativity meet the fantasy of little children

Kiedy ekspresja i kreatywność spotyka się z fantazją małych dzieci

 

Pierwszy program partnerski, w którym wzięliśmy udział. Jego ideą był wszechstronny rozwój małego dziecka.

 

czytaj więcej --->

 

Comenius  2011 - 2013

Financial Education in Schools and Kindergratens

Edukacja Finansowa w szkołach i w przedszkolach

 

Drugi projekt europejskie skierowany był do dzieci w wieku 4-12 lat. Miał on na celu rozbudzenie świadomości finansowej wśród najmłodszych oraz kształtowanie wiedzy o finansach w krajach partnerskich.

 

 

czytaj więcej --->

Europejski program partnerski COMENIUS jest skierowany do osób i instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do momentu uzyskania wykształcenia średniego,

  • szkół określonych przez państwa członkowskie,

  • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół.

 

Głównym celem programu jest:

  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;

  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

bottom of page